Sustainable Development Goals

Met de Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO, bij aan het behalen van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden:

SDG 2 (einde aan honger)
SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei)

Dit zijn belangrijke opgaven die niet door één partij opgelost kunnen worden. Daarom werkt SDGP met partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven, ngo’s en/of kennisinstellingen. Partnerschappen zijn in staat om belangen te verenigen en verschillen te overbruggen, waardoor zij kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

Thema’s

Tijdens de 2e tender kunnen publiek-private partnerschappen (PPP’s) projectvoorstellen indienen met een van de volgende thema’s:

  • Voedingswaarde;
  • Duurzame waardeketens;
  • Duurzame en klimaatbestendige voedselproductiesystemen;
  • Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moeten de projecten bijdragen aan één of meer van de volgende resultaten:

Creëren van betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen (beter werk en inkomen en verhoogde productie)
Verminderen van ondervoeding
Bevorderen van economische groei in de landbouw- en visserijsector
Totstandkoming van ecologisch verantwoorde en duurzame voedselketens
Toename private investeringen in ontwikkelingslanden.

Weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Partners

Uw publiek-privaat partnerschap (PPP) bestaat uit maximaal 6 partners waarvan tenminste:

1 ngo of kennisinstelling;
1 onderneming; en
1 overheidsorganisatie (we geven de voorkeur aan lokale overheid).
De aanvrager moet een Nederlandse organisatie zijn.

Budget

Het beschikbare budget voor de 2e openstelling is € 30 miljoen. Per project kunt u een subsidie aanvragen van minimaal € 500.000 en maximaal € 3 miljoen.

Landen

SDGP staat open voor activiteiten in de landen die zijn opgenomen in de SDGP-landenlijst:
Afghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cape Verde, Chad, Colombia, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Gambia, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, India, Indonesia, Iraq, Jordan, Kenya, Kosovo, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestinian Territories, Peru, Philippines, Rwanda, Sierra Leone, Sao Tome and Principe, Senegal, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Vietnam, Zambia.

*projecten gericht op de 20 IGG-DDE-doellanden krijgen bonuspunten.