Het subsidiebureau dat voor je werkt!

Wij werken niet alleen de vraag voor je uit, maar helpen je ook bij het vaststellen van je vraag. We denken in kansen en kijken graag verder dan de opdracht lang is.

Weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

De Groene Munt B.V.

De Groene Munt verzorgt subsidietrajecten van aanvraag tot en met de vaststelling. Onze focus ligt op de food- en agribusiness. Wij werken vanuit onze inhoudelijke kennis op het gebied van duurzame energie en emissies van broeikasgassen en stikstofverbindingen (waaronder ammoniak).

Met ons brede netwerk en decennia ervaring dragen we bij aan het financieel haalbaar maken van innovatieve ideeën. Met ons team van specialisten dragen wij graag bij aan het nuttig en efficiënt inzetten van subsidies.

Professionele agrikennis

Professionele agrikennis

Maatwerk per klant

Maatwerk per klant

Samen ondernemen

Samen ondernemen

Subsidie aanvraag

Benieuwd welke subsidies voor jou van toepassing kunnen zijn?
Controleer hier welke mogelijkheden er zijn!

Export ondersteuning

DHI staat voor demonstratieprojecten, haarbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingen. De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemingen die internationale ambities en interesse in buitenlandse markten hebben. Lees meer…

Financiële ondersteuning

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) biedt Nederlandse ondernemers financiering voor hun projecten in landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa. Het doel van het fonds is het stimuleren van economische en sociale vooruitgang door handel en investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Lees meer…

Energietransitie

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie. Lees meer…

Duurzame stal

Het ministerie van LNV heeft de innovatiemodule van de Sbv subsidieregeling opgesteld voor emissiereductie uit veestallen via brongerichte maatregelen. Het beschikbare budget van 172 miljoen euro wordt de komende tien jaar beschikbaar gesteld. Lees meer…

Sustainable Development Goals

Met de Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO, bij aan het behalen van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden. Lees meer…

Innovaties

Innovaties en innovatieve projecten komen doorgaans in aanmerking voor subsidie. Zowel in Nederland als op Europees niveau zijn er veel mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie of andere financiële ondersteuning. Lees meer…

Weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?