+31 (0) 527 630 500

DE GROENE MUNT 

De Groene munt verzorgt subsidies voor innovatieve en duurzame projecten in de FOOD- EN AGRIBUSINESS,  zowel in Nederland als wereldwijd

SUBSIDIE MOGELIJKHEDEN

Onze missie is een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de voedselproductie.  Wij vinden het van belang dat ondersteunende subsidieprogramma’s nuttig worden ingezet. Wij verzorgen daarom aanvragen voor partijen die de focus hebben op haalbare ontwikkelingen voor het verduurzamen van de voedselproductie. 

Energietransitie

Voor de energietransitie zijn diverse regelingen beschikbaar zoals de SDE+

Duurzame stal

Voor het verduurzamen van de veehouderij heeft het Ministerie van LNV een innovatiemodule geopend.

Innovaties

Ondersteuning voor projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Financiële ondersteuning

Er zijn diverse regelingen beschikbaar.

Export ondersteuning

Regelingen voor ondernemingen die ambities in buitenlandse markten hebben.

Sustainable development goals

Bijdragen aan het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen.

SUBSIDIE EMISSIEREDUCTIE VEESTALLEN

Het doel van de subsidieregeling (SBV) is het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissie reducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen, gericht op broeikasgas- en stalemissies. Dit draagt zowel bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier als aan realisatie van klimaat- en milieudoelen.

 NEEM CONTACT OP

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vul onderstaande contactformulier in of pak gewoon de telefoon. Dan maken we een afspraak!

+31 (0) 527 630 500

3 + 11 =