DHI-regeling

De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemingen die internationale ambities en interesse in buitenlandse markten hebben. Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden.

De DHI regeling bestaat uit 3 modules:

Demonstratieprojecten

Hierbij gaat het om het demonstreren van de technologie, product of dienst in een reële praktijksituatie aan een brede groep mogelijke afnemers. Het is daarom een noodzaak om dit te demonstreren in het ‘doelland’ waarbij het geen beurs of tentoonstelling betreft. Het doel van het demonstratieproject is het aantonen van de toegevoegde waarde. Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de kosten van het demonstratieproject, met een maximum van € 200.000.

Haalbaarheidsstudies

Dit is een haalbaarheidsstudie voor een mogelijke buitenlandse afnemer. Met deze studie is het mogelijk om de technische en/of commerciële haarbaarheid van een investering te onderzoeken. Hiermee wordt de kans op het verkrijgen van exportorders vergroot. In 1 studie mogen er 2 investeringen voor 2 mogelijke afnemers in hetzelfde doelland worden onderzocht. Hierbij gaat het om de technische en financiële haalbaarheid van een project. Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, met een maximum van € 100.000.

Investeringsvoorbereidingsprojecten

Deze projecten zijn gericht op het investeren in een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit of het uitbreiden van een bestaande faciliteit in het doelland. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de technische en/of commerciële haarbaarheid van de investering. Het subsidiepercentage is 50% van de kosten van het investeringsvoorbereidingsproject, met een maximum van € 100.000.

Weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Fragiele staten en focuslanden

Voor bovengenoemde modules geldt een subsidiepercentage van 60% wanneer deze zijn bestemd voor fragiele staten en focuslanden. Hierbij wordt wel het maximale subsidiebedrag gehanteerd.

De fragiele staten zijn:
Burundi, Eritrea, Gambia, Ivoorkust, Liberia, Madagaskar, Mali, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Togo, Tsjaad, Zimbabwe, Zuid-Soedan, Jemen, Libië, Palestijnse Gebieden, Afghanistan, Myanmar.

De focuslanden zijn:
Algerije, Burkina Faso, Egypte, Ethiopië, Irak, Jemen, Jordanië, Kenia, Libanon, Libië, Mali, Marokko, Niger, Nigeria, Oeganda, Palestijnse Gebieden, Senegal, Soedan, Somalië, Tsjaad, Tunesië, Zuid-Soedan.

Aanvragen

DHI kan worden aangevraagd van 01 januari tot en met 31 december 2023. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Dat betekent dat goede projecten subsidie krijgen zolang er budget is. Het is mogelijk om van tevoren een quickscan uit te voeren, hierbij beoordeeld de RVO of het project voldoende aansluit bij de regeling.