Weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Investeringsmodule

Met een latere wijzigings-regeling zal de tweede subsidiemodule opgenomen. Deze tweede subsidiemodule betreft de subsidiemodule Investering in bewezen brongerichte innovaties (de investeringsmodule) die zich richt op de investering in de aanschaf- en het gebruiksklaar maken van nieuw bewezen innovaties ten behoeve van de nieuwbouw, verbouwing en inrichting van stalsystemen.

Innovatieregeling

De vierde tranche van de Sbv regeling zal naar verwachting begin 2023 opengegaan. Projecten die worden ingediend zullen door uitvoeringsorganisatie RVO beoordeeld worden. Bij de toekenning vindt er een prioritering plaats op basis van het verwachte percentage emissiereductie, het economisch perspectief, de bijdrage aan dierenwelzijn en de bijdrage aan brandveiligheid. Emissiereductie telt het zwaarst mee, vervolgens het economisch perspectief.

Twee keer per jaar

De Sbv-regeling gaat in principe tussen 2020 een 2030 twee keer per jaar open. Wel overweegt het ministerie van LNV dit terug te brengen tot één keer per jaar.

Na toekenning krijgen de projectpartners de subsidie verdeeld over 20 kwartalen verstrekt op hun rekening. Hiervoor moeten ze wel aantoonbaar in een samenwerkingsverband opereren met onderzoekers en het bedrijfsleven.

Regeling met drie fases

De subsidieregeling kent drie fases. Fase 1 is de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, fase 2 de meetfase en fase 3 de resterende levensduurfase. De eerste fase wordt voor 60 procent gesubsidieerd, de meetfase voor 100 procent. Betaling van de meetfase vindt direct plaats tussen meetinstituut en LNV. Voor de resterende levensduurfase komen de afschrijvingskosten van de investeringen in aanmerking na afsluiting van de onderzoeksfase en de meetfase.

Samenwerking

De Groene Munt werkt voor deze regeling intensief samen met de Stichting I-VEE (www.i-vee.nl). Hierdoor is een inhoudelijk zeer sterk team beschikbaar om succesvolle aanvragen te verzorgen in alle diersectoren.