Duurzame stal

Weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Investeringsmodule

De SBV-regeling is aantrekkelijk voor boeren die hun stallen willen vernieuwen door innovaties in de praktijk toe te passen. De regeling kent een investeringsmodule die zich richt op de investeringen in de aanschaf- en het gebruiksklaar maken van nieuw bewezen innovaties ten behoeve van de nieuwbouw, verbouwing en inrichting van stalsystemen.

Innovatieregeling

De volgende tranche van de SBV innovatieregeling zal naar verwachting in 2024 opengaan. Projecten die worden ingediend zullen door uitvoeringsorganisatie RVO beoordeeld worden. Bij de toekenning vindt er een prioritering plaats op basis van het verwachte percentage emissiereductie, het economisch perspectief, de internationale vernieuwing, de bijdrage aan dierenwelzijn en de bijdrage aan brandveiligheid. Emissiereductie telt het zwaarst mee, vervolgens het economisch perspectief.

Twee keer per jaar

De SBV-regeling zou aanvankelijk tussen 2020 een 2030 twee keer per jaar open. Echter, tijdens de politieke discussies over de stikstofcrisis is de regeling stilgelegd.

Na toekenning krijgen de projectpartners de subsidie verdeeld over 20 kwartalen verstrekt op hun rekening. Hiervoor moeten ze wel aantoonbaar in een samenwerkingsverband opereren met onderzoekers en het bedrijfsleven.

Regeling met drie fases

De subsidieregeling kent drie fases. Fase 1 is de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, fase 2 de meetfase en fase 3 de resterende levensduurfase. De eerste fase wordt voor 60 procent gesubsidieerd, de meetfase voor 100 procent. Betaling van de meetfase vindt direct plaats tussen meetinstituut en LNV. Voor de resterende levensduurfase komen de afschrijvingskosten van de investeringen in aanmerking na afsluiting van de onderzoeksfase en de meetfase.

Samenwerking

De Groene Munt is deelnemer in diverse SBV-projecten en heeft veel ervaring met de opzet en de uitvoering ervan. In onze projecten werken we samen met boeren, leveranciers en onderzoeksinstellingen. Voor de SBV-regeling werkt De Groene Munt ook intensief samen met de Stichting I-VEE (www.i-vee.nl). Hierdoor is een inhoudelijk zeer sterk team beschikbaar om succesvolle aanvragen te verzorgen in alle diersectoren.