+31 (0) 527 630 500

De groene munt

Stimulering Duurzame

Energieproductie

Stimuleren duurzame energievoorziening in Nederland

Met de SDE-subsidie kunt u financiële steun ontvangen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, de onrendabele top. De subsidie hoogte hangt af van de marktwaarde/ prijs. Vergoed tot een bepaalde ondergrens, de basis energieprijs.

Met de populaire SDE-subsidie (beter bekend als SDE+) wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie. Ondernemers kunnen in 2020 subsidie aanvragen voor het opwekken van de volgende typen duurzame energie:

Hernieuwbare warmte 

 • zonthermie (zonnewarmte)
 • warmte die vrijkomt bij verbranding en vergisting van biomassa
 • diepe geothermie (aardwarmte)

Hernieuwbare elektriciteit

 • elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)
 • windenergie (wind op land, wind op waterkering, wind in meer)
 • waterkracht (inclusief renovatie van bestaande waterkrachtcentrales)
 • vrije stromingsenergie
 • osmose (energieopwekking uit verschil in zoutconcentraties in water)

Hernieuwbaar gas

 • vergisting van biomassa
 • vergisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • biomassavergassing

Terugkerende regeling
De SDE+ voorjaar 2020 was de laatste openstellingsronde in de huidige vorm. Vanaf het najaar wordt de SDE+ verbreed onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt door middel van een exploitatiesubsidie.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op:

Eric van den Hengel
06 – 15 85 34 85
e.vandenhengel@degroenemunt.nl

Marije Bruinsma
06 – 82 43 46 13
m.bruinsma@degroenemunt.nl 

 

%d bloggers liken dit: