+31 (0) 527 630 500

De groene munt

MIT Regeling

MKB-innovatiestimulering

Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de MKB-innovatiestimulering Regio Topsectoren (MIT) opgesteld. De regeling stimuleert innovatie bij het midden-en kleinbedrijf, waaronder de agro-food sector. In de regeling is een apart budget beschikbaar gesteld, voor deze sector, voor duurzame dierlijke producten. Dit sub-thema ondersteund veehouders bij het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzamere dierlijke producten en/of voor nieuwe of vernieuwende markconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun duurzamere dierlijke producten.

Duurzamere dierlijke producten zijn dierlijke producten met lagere emissies, die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit. Voorwaarden zijn wel dat het verdienmodel van de veehouder verbetert en dat het om een daadwerkelijk nieuwe, technische innovatie gaat.
Voor de MIT regeling is er een landelijk budget beschikbaar van 16 miljoen, verdeelt over verschillende instrumenten. De subsidiemogelijkheden zijn hieronder weergegeven.

MIT-kennisvouchers
Wanneer u een kennisvraag heeft over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten kan u een kennisvoucher aanvragen. Met deze kennisvoucher kan een kennisinstelling uw vraag onderzoeken/beantwoorden. De kennisvoucher heeft een maximaal subsidie percentage van 50% tot een maximumbedrag van € 3.750. De aanvraag periode hiervan loopt van 7 april tot en met 10 september 2020.

Deze regeling wordt door de RVO afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Het is daarom van belang om op tijd een aanvraag in te dienen.

Haalbaarheidsprojecten
Bij het uitvoeren van een haalbaarheidsproject moet u bijvoorbeeld denken aan literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. Hierbij geldt de voorwaarde dat de haalbaarheidsstudie voor ten minste 60% van de totale kosten beslaat van het haalbaarheidsproject. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. De aanvraag periode hiervan loopt van 7 april tot en met 10 september.

Deze regeling wordt door de RVO afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Het is daarom van belang om op tijd een aanvraag in te dienen.

R&D-samenwerkingsprojecten
Met een R&D-samenwerkingsproject werkt u in een samenwerkingsverband met andere MKB’ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen. Hierbij geldt de voorwaarde dat een samenwerkingsverband uit minimaal 2 MKB-ondernemers bestaat. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is bij een kleine samenwerking maximaal € 200.000 en bij een grote samenwerking maximaal € 350.000. De aanvraag periode hiervan loopt van 11 juni tot en met 10 september.

Deze regeling wordt door de RVO afgehandeld volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat RVO alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordeelt en rangschikt op kwaliteit.

Jaarlijks terugkerende regeling
De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is een jaarlijks terugkerende subsidie regeling. De budgetten en regels veranderen wel jaarlijks.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op:

Eric van den Hengel
06 – 15 85 34 85
e.vandenhengel@degroenemunt.nl

Marije Bruinsma
06 – 82 43 46 13
m.bruinsma@degroenemunt.nl

%d bloggers liken dit: