+31 (0) 527 630 500

De groene munt

LIFE REGELING

Subsidieprogramma gericht op klimaat en milieu

Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Hierin stelt de Europese Unie 3,4 miljard euro beschikbaar over de periode 2014 – 2020. Partijen kunnen individueel of in samenwerking met andere partijen in Nederland of binnen de EU een projectvoorstel indienen. Bedrijven, publieke organisatie en NGO’s kunnen aantrekkelijke subsidies krijgen voor demonstratie- en pilotprojecten. Projecten ontvangen een cofinanciering tot 55% -75%.

Vanaf 2 april 2020 kunt u LIFE aanvragen. Aanvragers kunnen hun concept-beschrijvingen indienen tot en met 14 juli of 16 juli 2020 (afhankelijk van het type project) en volledige aanvragen (na voorselectie) van oktober 2020 tot medio februari 2021.

De LIFE-subsidie is onderverdeeld in twee subprogramma’s: LIFE Milieu en LIFE Klimaat.

LIFE milieu
Het subprogramma milieu financiert natuurbeschermingsprojecten, met name op het gebied van biodiversiteit, leefgebieden en soorten. LIFE Milieu vertegenwoordigt 75% van de totale financiële middelen en verwelkomt projectideeën voor 3 onderdelen:

  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik
  • natuur en biodiversiteit
  • informatie en bestuur

LIFE Klimaat
Het subprogramma klimaat ondersteunt projecten op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, landbouw, landgebruik en veenbeheer. LIFE Klimaat vertegenwoordigt 25% van de totale financiële middelen en verwelkomt projectideeën voor 3 onderdelen:

  • vermindering klimaatverandering
  • aanpassing klimaatverandering
  • informatie en bestuur

Jaarlijks terugkerende regeling
Het LIFE-programma is een terugkerende subsidie regeling met telkens een looptijd van ongeveer 6 jaar. De budgetten en regels veranderen wel jaarlijks. De volgende periode loopt van 2021 tot 2027. Het nieuwe LIFE-programma zal waarschijnlijk vier subprogramma’s bevatten: natuur en biodiversiteit; circulaire economie en levenskwaliteit; beperking van en aanpassing aan klimaatverandering; en schone energietransitie.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op:

Eric van den Hengel
06 – 15 85 34 85
e.vandenhengel@degroenemunt.nl

Marije Bruinsma
06 – 82 43 46 13
m.bruinsma@degroenemunt.nl

%d bloggers liken dit: