+31 (0) 527 630 500

De groene munt

Developpp

Betrokkenheid van de particuliere sector stimuleren

DeveloPPP is meer dan 20 jaar geleden opgericht door het Duitse federale ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) om de betrokkenheid van de particuliere sector te stimuleren op gebieden waar zakelijke kansen en initiatieven voor ontwikkelingsbeleid elkaar overlappen.

BMZ kan de innovatieve projecten en commerciële investeringen van een bedrijf in ontwikkelings- en opkomende landen ondersteunen, op voorwaarde dat ze de lokale bevolking op lange termijn voordelen bieden.

Projecten bestrijken doorgaans een breed scala aan sectoren en thema’s – van het opleiden van lokale experts en het testen van innovatieve technologieën en demonstratie-eenheden tot het beschermen van waardeketens en het verbeteren van de milieu- en sociale normen van fabrikanten.

Partners
In elke fase werkt een bedrijf samen met een van de twee officiële partners in opdracht van BMZ om het programma namens haar uit te voeren:

  • DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
    DEG werkt samen met particuliere bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden en opkomende landen. Ze zijn actief in de sectoren landbouw, productie, diensten, infrastructuur en financiën.
  • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    GIZ is een federale onderneming die actief is in internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling en internationaal onderwijs. Ze hebben een dienstenportfolio waarmee het professionele ondersteuning biedt aan bedrijven die investeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen en strategieën ontwikkelt voor duurzaam ondernemen.

Financiering
Tussen 100.000 en 2 miljoen euro publieke financiering bovenop de eigen bijdrage van uw bedrijf (≥ 50%).

Criteria
Minimale jaaromzet: 800.000 euro
Minimumaantal werknemers: 8
Minimaal twee jaar gecontroleerde financiële overzichten

Projectidee indienen
Elk kwartaal kunnen de bedrijven projectideeën indienen (pre-kwalificatie). Afhankelijk van het type project kunt u kiezen bij welke partner u het project indient.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op:

Eric van den Hengel
06 – 15 85 34 85
e.vandenhengel@degroenemunt.nl

Marije Bruinsma
06 – 82 43 46 13
m.bruinsma@degroenemunt.nl

%d bloggers liken dit: