Een bureau dat voor je werkt!

Wij werken niet alleen de vraag voor je uit, maar helpen je ook bij het vaststellen van je vraag. We denken in kansen en kijken graag verder dan de opdracht lang is.


Image-HasTech

Subsidies aanvragen:

Export ondersteuning

DHI staat voor demonstratieprojecten, haarbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingen. De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemingen die internationale ambities en interesse in buitenlandse markten hebben.

Bekijk

Financial ondersteuning

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) biedt Nederlandse ondernemers financiering voor hun projecten in landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa. Het doel van het fonds is het stimuleren van economische en sociale vooruitgang door handel en investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Bekijk

Energietransitie

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

Bekijk

Duurzame stal

Het ministerie van LNV heeft de innovatiemodule van de Sbv subsidieregeling opgesteld voor emissiereductie uit veestallen via brongerichte maatregelen. Het beschikbare budget van 172 miljoen euro wordt de komende tien jaar beschikbaar gesteld.

Bekijk

Sustainable Development Goal

Met de Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO, bij aan het behalen van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Bekijk

Innovaties

Innovaties

Bekijk

Project begeleiding

Begeleiding van top niveau!

Eric van den Hengel

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and industry has been the indust.

Image-HasTech

Gert-Jan Monteny

It is a long established fact that a reader will distracted the readable content.

Image-HasTech

Marije Bruinsma

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

Image-HasTech

Will van Hoof

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority